Explore the evergreen forest

Personal Data Protection Text1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu" ya da "Kanun") ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak, Sultan Selim Mahallesi Hümeyra Sokak Pasha Plaza No:2 İç Kapı No:6 Kağıthane/ ANTALYA adresine mukim 0302048151900014 MERSIS numaralı Özbaylar Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" ya da "www.craftantalya.com ") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 2. www.craftantalya.com’e Üye Olmanız, www.craftantalya.com ’i Ziyaret Etmeniz veya www.craftantalya.com ile İletişime Geçmeniz Halinde 2.1 Toplanan Kişisel Verileriniz İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası, uyruk, doğum tarihi ve cinsiyetiniz, Kullanıcı adı, kullanıcı ID, IP adresi, port bilginiz, ziyaret edilen sayfa ve erişim zamanı bilgileriniz, Adres, telefon, e-posta bilgileriniz, Fatura unvanı, fatura adresi ve vergi numaranız olan kişisel verileriniz, Şirketimizi aramınız sonucunda ses kaydınız, Şirketimizi ziyaret etmeniz sonucunda kamera görüntüleriniz, Kuponlarım faaliyeti kapsamında kupon ID, kupon adı, kupon kodu, kupon tipi, kampanya ID, rezervasyon satış ID, müşteri ID, kupon tutarı, kullanım durumu, kullanılan tarih, kullanan kullanıcı ID bilgileriniz. 2.2 Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekân güvenliğinin temini, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, Operasyonların güvenliğinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen meşru menfaat kişisel veri işleme şartı dahilinde işlenecektir. 3. Bir Hizmet Almanız Durumunda 3.1 Toplanan Kişisel Verileriniz İsim, soyisim, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz, imzanız, Pasaport numaranız, alınış tarihi, geçerlilik tarihi, yaşanılan şehir, uyruk bilginiz, pasaport ekran görüntünüz, Kullanıcı adınız, IP adresi, port bilgileriniz, müşteri tipi, müşteri ID, ürün ID, ilişkili çağrı ve taleplerin IDleri, rezervasyon ID, erişim zamanı bilgileriniz, Adres, telefon, e-posta bilgileriniz, Sizinle beraber hizmet alan çocuk sayısı, fatura unvanı, fatura adresi, vergi numarası, vergi dairesi, aldığınız hizmete ilişkin ürün adı, ürün miktarı, vergiler, fiyat, hizmetin alındığı tarih, aldığınız hizmete ilişkin uçuş ve havayolu bilgileri, ödeme şekliniz, banka hesap numaranız ve kart bilgileriniz, IP adresi, port bilgileriniz, müşteri tipi, müşteri ID, ürün ID, ilişkili çağrı ve taleplerin IDleri, rezervasyon ID, erişim zamanı bilgileriniz, Alınan hizmete ilişkin uçuş ve/veya konum verileriniz, İlgilenilen ürün, ziyaret edilen sayfa, Şirketimizi aramanız sonucunda ses kaydınız, Şirketimizi ziyaret etmeniz sonucunda kamera görüntüleriniz. 3.2 Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Otel rezervasyonları ve uçak bileti gibi satın alınan hizmetlerin verilmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Faturalama ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Yurt içi turlar kapsamında gerekli hizmetlerin verilebilmesi, Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Operasyonun güvenliğinin temini, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen meşru menfaat, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda açıkça ön görülmesi ve sözleşmenin ifası kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 3.3 İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla  Talep edilmesi halinde kanunen yetkili devlet kurumlarıyla,  Bir mahkeme sürecine gidilmesi durumunda hukuk danışmanlarıyla Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla  Mali danışmanlarla,Hizmetin ifası, tahsilatın yapılabilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve bir hakkın korunması/kullanılması/tesisi amacıyla  İş ortaklarıyla paylaşabilmektedir. 3.4 Açık Rıza Kapsamında Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı Yurt dışı hizmet satın almanız durumunda, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;  İsim, soyisim, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihi,  Pasaport numaranız, alınış tarihi, geçerlilik tarihi, yaşanılan şehir, uyruk bilginiz,  Kullanıcı adınız,  Adres, e-posta, telefon,  Fatura unvanı, fatura adresi, vergi numaranız ve alınan hizmete ilişkin bilgileriniz hizmeti satın aldığınız yurt dışında bulunan iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, üçüncü kişi tedarikçi firmalar ile konaklama firmalarıyla, havayolu şirketleriyle, tur şirketleriyle, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalarla, transfer elemanları ve araç kiralama şirketleriyle paylaşmaktadır. 3.5 Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizi yürütmek sebebiyle KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen meşru menfaat, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda açıkça ön görülmesi, sözleşmenin ifası ve açık rıza kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı, elektronik ortam üzerinden;  İlgili Internet siteleri, mobil uygulamalar, çağrı merkezi vb. araçlarla,  Şirketimize ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemiyle toplanmaktadır. 4. Ticari Elektronik İleti Onaylarına Açık Rıza Vermeniz Halinde 4.1 Toplanan Kişisel Verileriniz  Onayın kabul edildiğine dair açık beyanınız,  Adınız, soyadınız,  E-posta adresiniz ve/veya telefon numaranız,  www.craftantalya.com Internet sitesi üzerinden incelediğiniz/ilgilendiğiniz otel ve kampanyalara ilişkin gezinme bilginiz, alışveriş geçmişi bilgileriniz (rezervasyon bilgileriniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, daha önce hizmet aldığınızda sizinle birlikte hizmet alan çocuk sayısı),  IP adresiniz. 4.2 Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Onayın kabul edildiğine dair açık beyanınız;  Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi kişisel veri işleme şartı ve amaçları dahilinde işlenecektir. 4.3 Açık Rıza Kapsamında Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,  Hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,  Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,  Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,  Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,  Doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,  Kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz faaliyetlerinin yürütülmesi,  www.craftantalya.com ‘un sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması ve uygulanması,  Hizmetlerin satış ve pazarlaması için Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen açık rıza işleme şartı dahilinde işlenecektir. 4.3.1 Reklam Amaçlı Veri İşleme Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamaktadır. Bu onay içerisinde, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, ismi ve soyismi ile elektronik iletişim adresi bulunur. 4.4 İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla  Talep edilmesi halinde kanunen yetkili devlet kurumlarıyla,  Bir mahkeme sürecine gidilmesi durumunda hukuk danışmanlarıyla Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla  Mali danışmanlarla,Hizmetin ifası, tahsilatın yapılabilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve bir hakkın korunması/kullanılması/tesisi amacıyla  E-posta/SMS gönderen iş ortaklarıyla paylaşabilmektedir. 4.5 Açık Rıza Kapsamında Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı  İsim, soyisim, T.C. kimlik numaranız, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet,  www.craftantalya.com Internet sitesinde yer alan oteller ve kampanyalar ile ilgili gelişmelerden haberdar olabilmeniz ve bu hususta reklam, tanıtım ve pazarlama yapılması ile bahsi geçen bu kampanyalardan yararlanabilmeniz için “isminiz, soyisminiz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, www.craftantalya.com Internet sitesi üzerinden incelediğiniz/ilgilendiğiniz otel ve kampanyalara ilişkin gezinme bilgisiniz ve alışveriş geçmişi bilgileriniz” olmak üzere kişisel verileriniz yurtiçinde ve yurtdışında pazarlama faaliyetleri için sms gönderimi ve e-posta gönderimi yapan firmalarla paylaşılmaktadır.  Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi kapsamında yeniden hedefleme yapılması amacıyla pazarlama araştırma firmalarıyla ve hedefli pazarlama çalışmaları için facebook ve instagram sosyal medya platformlarıyla paylaşılmaktadır.  Doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, www.craftantalya.com’nin sunduğu hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması faaliyetleri kapsamında www.craftantalya.com Internet sitesi üzerinden incelediğiniz/ilgilendiğiniz otel ve kampanyalara ilişkin gezinme bilginiz, isminiz, soyisminiz, e-posta adresiniz, alınan hizmete ait bilgileriniz, e-posta ve SMS onay bilgileriniz, IP adresiniz, rezervasyon bilgileriniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, daha önce hizmet aldığınızda sizinle birlikte hizmet alan çocuk sayısı kişisel verileriniz yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarına aktarılabilmektedir. hizmeti satın aldığınız yurt dışında bulunan iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, üçüncü kişi tedarikçi firmalar ile konaklama firmalarıyla, havayolu şirketleriyle, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalarla, transfer elemanları ve araç kiralama şirketleriyle paylaşmaktadır. 4.6 Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizi yürütmek sebebiyle KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kanunlarda açıkça ön görülmesi ve açık rıza kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı, elektronik ortam üzerinden;  İlgili Internet siteleri, mobil uygulamalar, e-posta, çağrı merkezi vb. araçlarla,  Şirketimize ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemiyle toplanmaktadır. 5. Rezervasyon İptal ve Değişiklik Taleplerinizde 5.1 Toplanan Kişisel Verileriniz  Sağlık raporları,  Ölüm belgeleri. 5.2 Açık Rıza Kapsamında Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği  Yurt dışı turlar veya oteller kapsamında satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerin yürütülmesi,  Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,  Rezervasyon iptal/değişiklik süreçlerinin yürütülmesi,  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,  Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,  Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen açık rıza veri işleme şartı dahilinde işlenecektir. 5.3 Açık Rıza Kapsamında İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği Rezervasyon iptal ve değişiklik işlemlerinin gerçekleşebilmesi amacıyla  Sağlık raporları ve ölüm belgeleri,hizmet kapsamında bulunan yurt içi ve yurt dışı şirketlerle paylaşılmaktadır. 5.4 Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizi yürütmek sebebiyle KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen açık rıza kişisel veri işleme şartı ve amaçları kapsamında otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı, elektronik ortam üzerinden;  E-posta, çağrı merkezi vb. araçlarla,  Şirketimize ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemiyle toplanmaktadır. 6.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir,  Şirket ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile alınan kamera kayıtları ancak Savcılığa başvurulması halinde, Savcılık ile paylaşılabilecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari bilgileri içeren başvuru talebinizi Internet sitemizde yayımlanan Başvuru Formu’nu doldurarak formu, yazılı ve ıslak imzalı olarak XXXX adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya XXXXX e-mail adresine, Şirket sisteminde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz. Şirketimiz, başvuru talebiniz ile ilgili olarak taleplerin yerine getirilmesi kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar

icon

Get the latest news and offers

Subscribe to our newsletter